moshavere

درباره من

- 

 

حمیدرضا عراقیان

 

کارشناسی مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

درباره ما

-

 
 
 مهندس آقای حمیدرضا عراقیان

کارشناسی مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تماس با ما

Top of Page