moshavere

پروژه های انجام شده

برای دیدن پروژه ها کلیک کنید

ادامه مطالب

دانلود و مقالات

در این مرحله از پروژه است برای رسیدن به اهداف بلند مدت

ادامه مطلب

درباره ما

این بخش برای اطلاعات شرکت.و توضیحات در زمینه کار به ما داده می شود

ادامه مطلب

تخصص ها

طرح تفصیلی از سد مرحله اول عالی است

ادامه مطلب

درباره ما

-

 
 
 مهندس آقای حمیدرضا عراقیان

کارشناسی مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر


تماس با ما

Top of Page